Ptáci...

  1. Grifin
  2. Gurha časožravý
  3. Krap
  4. Lživec
  5. Moudrá sova
  6. Orlové...
  7. Výr