Životaschopnost


Vyjadřuje nezdolnost nestvůry. Je to jakási obdoba úrovně u postav. Podle životaschopnosti se v prvé řadě určuje počet životů nestvůry, přičemž počet životů jednotlivých exemplářů téhož druhu nestvůry se samozřejmě může lišit. Životaschopnost určuje, kolikrát musíš hodit 1k10 abys dostal počet životů nestvůry. Přitom platí jedno zvláštní pravidlo: do počtu životů se počítají jen čísla od jedné do osmi, takže padne-li ti deset nebo devět, hod nepočítej a házej znovu. Není nutné brát do úvahy bonus (nebo postih) za odolnost dané nestvůry, ale chceš-li být důkladný, můžeš to udělat.
Př: Troll má životaschopnost 4 + 1. Hodíme si tedy 4k10. Padne nám 1, 4, 9, 9. Dvě devítky nám nejsou na nic, hodíme si tedy ještě 2k10. Padne nám 2, 2. Sečteme všechna čtyři čísla (1 + 4 + 2 + 2) a k výsledku, jak nám radí popis, ještě přičteme 1. Troll má tedy 10 životů. Je to slabý troll, Chceme-li být důkladní, podíváme se na trollovu odolnost a zjistíme, že je 16. Tedy bonus +2. Ke každému hodu k10 tedy ještě můžeme přičíst dvojku, čili celkem přičteme 8 životů. Troll má nyní osmnáct životů. Je to trochu uspokojivější, ale pořád to není žádný výstavní exemplář.
Někteří tvorové jsou tak malí, že nedosáhli ani první, nejnižší úrovně životaschopnosti. Potom je u nich napsáno (1-4 životy). Někteří ještě menší tvorové mají 1 nebo 2 životy. Každý tvor má vždy alespoň jeden život.