Útočné čísloJe zde uvedeno útočné číslo pro boj tváří v tvář. Je udáno bud' jako útočné číslo lomeno útočnost nebo jako součet bonusu za sílu a síly zbraně lomené útočností. První způsob se používá u nestvůr, u kterých lze těžko rozlišit mezi nestvůrou a zbraní, například u neviděných. Pokud nestvůry používají své přirozené zbraně (pařáty zuby apod.), je síla zbraně konkrétně stanovena, přičtena k bonusu za sílu a v závorce je napsáno, o jakou zbraň se jedná.
U takovýchto přirozených zbraní (trollovy ruce, pařáty), se při hodu na obranu nepočítá postih -3 za boj beze zbraně.
Některé nestvůry mohou během jednoho kola použít více útoků. Náš troll například ne, protože oba své zaznamenané útoky provádí rukama, ale některé nestvůry mohou v boji útočit zároveň kousnutím i pařáty. Většinou to také mají uvedeno v textu. Jeden řádek se silou útoku znamená vždy jeden útok, pokud se nepíše jinak, bez ohledu na to kolika končetin se týká, Za údaji útočného čísla může být poznámka: "+ zvl.". Znamená to, že nestvůra má navíc k normálnímu útoku ještě nějaký zvláštní útok, např. ochromení, jed apod. Zvláštní útok je vysvětlen ve slovním popisu nestvůry. Tam je i napsáno, jakou kostkou musíš házet (většinou je to 1k10, protože se zvláštním útokem se nejčastěji pracuje, jako by to byla past, která spustí po prvním úspěšném útoku nestvůry).
Všechna tato útočná čísla platí jen pro souboj tváří v tvář!
Pokud potřebuješ útočné číslo pro střelné a vrhací zbraně používané na dálku, podívej se o řádek níž, kde je obranné číslo, najdeš tam bonus za obratnost, ten vezmeš a přičteš k němu sílu použité střelné či vrhací zbraně. Jen výjimečně je u nestvůr použito útočné číslo založené na obratnosti. Stalo se to pouze v případě, že nestvůra vrhá na oběti nějakou svou přirozenou zbraň (např. stříká olej).