Obranné číslo


Skládá se z bonusu nebo postihu za obratnost a z kvality zbroje. Kvalitu zbroje můžeš upravit, pokud uznáš za vhodné obléknout tvora do brnění, ovšem nemůžeš v takovém případě ještě připočítávat sílu jeho kůže. Pokud má na sobě brnění, počítá se jen kvalita zbroje a uvažujeme, že pokud rána prorazila brnění, prorazí i kůži pod ním. Většina nestvůr nebojuje zbraněmi a také se jimi nebrání. U těchto nestvůr je slabost jejich obrany přímo zahrnuta do jejich obranného čísla a proto nemají postih žádný postih k hodu na obranu nezávisle na tom, kolikrát se v jednom kole brání.
U některých nestvůr není obranné číslo rozepsáno jako součet kvality zbroje a bonusu za obratnost. U těchto nestvůr nemá smysl o takových údajích mluvit (týká se to například ducha).