Odolnost


Udává odolnost netvorů, která je užitečná při určování počtu životů nestvůry a také při hodu proti pasti, kde je použitá vlastnost odolnost (například když se někdo pokusí nestvůru otrávit). Magické nestvůry nemají odolnost (respektive ji mají nekonečnou), není je možno unavit, otrávit ani poslat útokem do bezvědomí (vyjma otrávení platí pro draky). Při určování počtu životů magických nestvůr počítej, jako by měly odolnost 21.