Bojovnost


Tato veličina vyjadřuje, jak je tvor zuřivý a touží po boji. Bojovnost se vyskytuje pouze u zvířat a méně inteligentních nestvůr (konkrétně do inteligence 8 včetně). Pokud má nestvůra bojovnost a setká se s družinou, hod' si 2k6. Pokud ti padne číslo menší nebo stejně velké, jako je bojovnost nestvůry znamená to, že nestvůra zareaguje útočně či zkratkovitě.
Př. zvířata zaútočí, pokud ti padne méně nebo stejně, než je jejich bojovnost, a uprchnou, budou-li mít kam, pokud ti padne více. Méně inteligentní nestvůry mohou také zaútočit, padne-li ti méně nebo stejně, než je jejich bojovnost, ale podle situace mohou začít jednat zmateně, družina je například osvobodí a ony se, přestože jim nic nehrozí, pokusí uprchnout. Pokud ti u méně inteligentních nestvůr padne více, než je jejich bojovnost, nebudou bezhlavě agresivní, ale budou se chovat logicky, jak jim to jejich inteligence dovolí. Nestvůry s inteligencí 9 a více se budou vždy chovat logicky a nikdy se na družinu bezhlavě nevrhnou.