Zranitelnost


Zranitelnost vyjadřuje fakt, že ne všechny nestvůry jsou zranitelné všemi způsoby boje. V následujícím textu jsou uvedeny rozličné způsoby útoku, a to tak, že každý je označen písmenem.

Útoky rozdělujeme na tyto skupiny:
A. Zápas
B. Obyčejná zbraň
C. Kouzelná zbraň
D. Stříbrná zbraň
E. Svěcená voda
F. Vlčí mor
G. Ohnivá hlína, rachejtle či hořící olej, mráz
H. Jed, kyselina
I. I. Skupina kouzel - (hraničářská) úder varování, úder zloby, úder nenávisti.
J. II. Skupina kouzel-(útočná) modré, zelené, černé, fialové, rudé a žluté blesky.
K. III. Skupina kouzel (ohnivá a mrazivá)-nebezpečné ovoce, oheň, ohnivý déšť, ohnivá koule
L. IV. Skupina kouzel (fyzická)-mágův velký mix, Melanina krása, mrak smrti, protoplazma, zlom kouzlo, cizí oči, cizí uši, rozptyl kouzlo, svaž postavu, zabij, zesměšnění, zmiz.
M. V. Skupina kouzel (psychická)-hypnóza, Montyho čardáš, sugesce, Zenerova karta, čtení myšlenek, kouzelná rušička, poslání, zmatek.
N. VI. Skupina kouzel-bílá střela

Zvíře: B, C, D, G, H, I, J, K, L
Humanoid: A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M
Drak: B, C, D, G1/4, H1/4, I, J, K1/2
Lykantrop: A1/2, C stínové, D2, F, G1/2, I1/2, J, K, M
Nemrtví: E, I, J, K, L, A
Neviděný: C, I, J, N