Pohyblivost


Souvisí s rychlostí nestvůry. Z různých druhů pohybu (průzkum, boj, pronásledování a cestování) má pro nestvůry význam jenom boj a pronásledování. Pravidla pro pohyb při boji jsou podrobně vysvětlena v kapitole Pravidla pro boj a pohyblivost u nestvůr se používá naprosto stejným způsobem jako u postav. Pronásledování a útěk jsou vysvětleny v kapitole ... a mimo, ale zde jsou nestvůry rozděleny do několik skupin, které mají některé zvláštnosti:

Humanoid: jako postavy.
Zvěř: může utíkat dvakrát déle než postavy.
Šelmy: jejich bonus za pohyblivost při pronásledování vynásob dvěma.
Draci: mohou pronásledovat neomezeně dlouho.
Plazi: při pronásledování je jejich bonus za pohyblivost -5.
Hmyz: jako postavy.
Vodní tvorové: mohou pronásledovat neomezeně dlouho.
Okřídlenci: jako postavy.
Magičtí tvorové: při pronásledování je jejich bonus za pohyblivost
-5, ale mohou pronásledovat neomezeně dlouho.