Poklady


Zde je uveden typ pokladu. Na prvním místě je uvedena hodnota pokladu ve zlatých mincích. Na druhém místě je celková hodnota magenergie kouzelných předmětů, které poklad obsahuje.