Zkušenost


Každá postava je tím schopnější a zkušenější, čím více dobrodružství prošla. "Zkušenost" je mírou toho, co již postava prožila a hlavně toho, co již dokázala. Je dána počtem tzv. bodů zkušenosti (značíme je zt). Tyto body lze získat dvojím způsobem:

1. Zabitím nestvůry
Za každou nestvůru, kterou družina zabije, získá určitý počet zt. Ten je u každé nestvůry předem daný a Pán jeskyně ho zná. Způsob rozdělení této zkušenosti mezi členy družiny je věcí PJ.

2. Jako zvláštní prémii (nebo penále)
Podle úvahy Pána jeskyně můžeš dostat body zkušenosti jako prémii za splnění nějakého úkolu. Například za záchranu unesené princezny, získání vzácné mapy nebo splnění jiného těžkého úkolu. Kromě toho může zloděj získat zkušenost za odstranění pasti, kouzelník za vhodné použití zaklínadla atd.
Př: Trpaslík Hron během dobrodružství zabil dva skřety, v nelítostném boji družiny proti obru lidožroutovi ho těžce zranil a v závěrečné části dobrodružství se utkal v těsné chodbě s obří krysou a ubil ji. Pán jeskyně mu přidělí všechnu zkušenost za krysu, polovinu zkušenosti za obra, a patřičný podíl za skřety. To dohromady dává 200 zt. Celá družina, jejímž je Hron členem, byla vyslána na výpravu, aby získala kouzelnou mapu krále Erida. Tento úkol se jim po dlouhé cestě plné útrap podařilo splnit. Za to jim Pán jeskyně každému přidělí 800 zt. Nyní můžeme spočítat celkovou zkušenost, kterou Hron získal během tohoto dobrodružství. Je to 1 000 zt.