Stupně vlastností


Některé nestvůry mohou mít stupeň vlastností vyšší než 21. Tabulka bonusů ukazuje, jaký bonus odpovídá té či oné hodnotě.

TABULKA BONUSŮ
Stupeň Bonus
22 +5
23-24 +6
25-26 +7
27-28 +8
29-30 +9
31 +10