Brčálník slizký


Životaschopnost: 7 za každou třídu velikosti
Útočné číslo: třída velikosti x 3 + zbraň + zvl.
Obranné číslo: 3+12=15 - stupeň třídy velikosti
Velikost: A - E
Bojovnost: 12, u vody 8
Pohyblivost: 15/humanoid
Odolnost: 20
Inteligence: 6
Přesvědčení: neutrální
Poklady: různé
Zkušenost: 600 za každou třídu velikosti

Brčálník vzniká vývojovým procesem z Nagových bublinek. Je to tvor s lehce nazelenalou kůží, která je pokryta tenkou vrstvou slizu. Sliz chrání tělo před stykem s vodou. Brčálník totiž vodu nesnáší, jak to jde, tak se jí vyhýbá. Na první pohled vypadá jako hostitel, z něhož pochází, a může se pokusit za něj vydávat.
Zvláštní útok: při úspěšném zásahu je obránce zasažen efektem kouzla protoplazma.
Jeho životy jsou pouze stínové. Po pěti kolech od stínové smrti se probírá v plné síle. Jediná možnost ho skutečně zničit, je hodit jeho tělo do vody v momentě, kdy je zdánlivě mrtev. Tím se proces regenerace zastaví. Jestliže je z vody vyjmut, regenerace pokračuje. Pokud je ve vodě déle než den, rozloží se ve shluk bublinek stejné třídy velikosti jako byl sám.