Gepardí muž


Životaschopnost: 15
Útočné číslo: (+5)+(5/+4)+(0/+2)=10/+6(těžký kyj) 2x za kolo
Obranné číslo: (+5)+(+3)+(+2)=10
Mez vyřazení: 0
Velikost: C
Bojovnost: 12
Rychlost: 70/30/70
Inteligence: 10
Přesvědčení: zákonné zlo
Poklady: různé (asi 70 zl.)
Zkušenost: 1700

Gepardí muž býval kdysi výborným bojovníkem na 15. úrovni, ale později našel zalíbení v černé alchymii a podařilo se mu vyvolat démona, který sice zvýšil na maximum jeho tělesné schopnosti (síla i obratnost=21/+5), ale také ho plně ovládnul. Démon se stal součástí jeho těla a smrt démona znamená smrt gepardího muže (platí i opačně). Démon se však velice účinně chrání, a tak je kolem G.muže pole o poloměru 3 sáhy, ve kterém nepůsobí žádná kouzla a kouzelné zbraně ztrácejí dočasně svou kouzelnou moc. Chce-li s G. mužem někdo vyvolat mentální souboj nebo by si ho chtěl podrobit, iniciativu v boji automaticky přebírá démon. Počet životů démona se rovná počtu životů gepardího muže a síla mysli je 29. Inteligence démona je 21. Gepardího muže poslouchají veškeré kočkovité šelmy v okruhu 100 sáhů.