Hlen zelený


Životaschopnost: 2 za 1 čtvereční sáh
Útočné číslo: 4 (padání) + zvl.
Obranné číslo: 0
Odolnost: 17
Velikost: B
Bojovnost: 7
Zranitelnost: G, J, K
Pohyblivost: 1 /plaz
Inteligence: 0
Poklady: 2 000/0
Zkušenost: 20 za 1 čtvereční sáh

Zelený hlen je taková podzemní obdoba mechu. Milovníkům přírody však neradíme obdivovat ho příliš zblízka. Roste v chomáčích či v celé souvislé vrstvě na stěnách a na stropech chodeb. Reaguje na pohyb a čeká, až pod ním bude někdo procházet. Zaměřuje se spíše na větší oběti, ale v případě velké nouze (vydrží dlouho bez potravy, ale postupně se scvrkává) nepohrdne ani krysou. Když se mu zdá kořist dostatečně veliká, spadne na ni.Jelikož má zelený hlen nejblíže k rostlinám, hobit ani pes ho svým čichem neucítí, ani trpaslík ho neuvidí infraviděním. Protože splývá se stěnami nebo stropem, neuvidí ho ani kroll.
Zbraně ani většina kouzel proti němu nepomohou. Nelze ho zranit jinak než ohněm nebo mrazem. Okamžitě rozpouští plátno, kůži, dřevo. Kov rozpouští po 6 kolech. Jakmile se dotkne obnažené pokožky, přilepí se a mění maso v zelený hlen. Není možné ho seškrábat.
Když zelený hlen na někoho spadne, může ho obět spálit, zatímco hlen rozpouští brnění a oděv. V případě, že se zelený hlen nespálí, změní svoji oběť po uplynutí prvních šesti kol (1 minuty) v zelený hlen. Zranění způsobené spálením se rozděluje mezi hlen a oběť (pokud obět stihne hlen zapálit, hrozí stejné nebezpečí ztráty 2-7 životů jak hlenu, tak jí. Proto na obranu hází jak PJ za hlen, tak hráč za svoji postiženou postavu. Kvalita zbroje oběti se nezapočítává. Jestliže není zelený hlen do šesti kol mrtev, obět rozleptá.