Holovous nachový


Životaschopnost: 1
Útočné číslo: 10-oblak zárodků, pouze zvl.
Obranné číslo: 2
Mez vyřazení: 0
Velikost: A
Bojovnost: 2
Pohyblivost: 1/zvěř
Vytrvalost: 10/zvěř
Inteligence: 1
Přesvědčení: neutrální
Poklady: 0
Zkušenost: 10

Holovous nachový je živočich připomínající štětinatou nachově zbarvenou kouli s chapadly, velkou asi 1/2 sáhu. živí se rostlinnou potravou, převážně listím stromů. Ke šplhání ve větvích mu slouží ohebná chapadla, pohybuje se však velmi váhavě a pomalu. Jakmile opadne listí stromů, upadá do zimního spánku. Holovous má zajímavý způsob rozmnožování. V larválním stadiu parazituje na chlupech savců, tedy i vlasech a vousech postav. Jak mile holovous pod sebou svými termoreceptory zaregistruje nějakého živočicha, vypustí oblak mikroskopických zárodků, které neubírají žádné životy, ale po dopadu na živnou tkáň se okamžitě zavrtávají do vlasů, vousů a chlupů. Ty během 24 hodin znachoví a vypadají. Zárodky se po dopadu na zem zavrtávají do hlíny, kde se "zakuklí" a přezimují. Teprve na jaře vylézají, živí se okolní zelenou potravou rychle rostou a záhy šplhají na strom. Pokud zárodky po probuzení nenaleznou kolem sebe dostatek potravy, hynou. Protože úmrtnost zárodků je velká, je obrovská i reprodukční schopnost holovouse. V jednom oblaku může být až několik tisíc zárodků. Postižená postava může usmrtit zárodky tím, že své vlasy a vousy do jedné hodiny po zásahu umyje vínem nebo jiným alkoholem, případně Ortosanem H (speciální přípravek proti holovousovým larvám). Tuto nestvůru lze s úspěchem použít pro pobavení ostatních hráčů například proti marnivým elfkám, pyšnícím se svými vlasy, nebo ješitným trpaslíkům, zakládajícím si na svých dlouhých vousech.