Keř, dravý


Životaschopnost: 6 + 3 životy za každou větev
Útočné číslo: pouze zvl.
Obranné číslo: 4 (tlama)
6 (větve v pohybu)
2 (větve omotané kolem oběti)
Odolnost: 8
Velikost: C
Bojovnost: 12
Zranitelnost: zvíře, ale G 2, K 2
Inteligence: 0
Poklady: 1000/0
Zkušenost: 180

Dravý keř vyhlíží navenek obyčejně, téměř příjemně - jako rostlina s větvemi hustě obsypanými listím. Je to však zdání, protože ve skutečnosti je to živočich, přestože bez inteligence. Žije z fotosyntézy a má i jakési pseudokořeny, ale hlavní složkou jeho potravy je maso. Běda ptákům, kteří se na něm usadí. Jeho větve jsou dovedně maskovaná chapadla; kdyby někdo měl čas na bližší ohledávání, zjistil by, že to, co se zdálo být listy, jsou ve skutečnosti šupiny.
Pokud se postava přiblíží na dosah, dříve nehybné větve se pokusí bleskurychle ji omotat (při prvním útoku keř vždy získává iniciativu). Na jednu postavu se vrhne 2-7 větví; každá má útočné číslo 4 a do obranného čísla oběti se nepočítá zbroj. Větve samy nezpůsobují zranění; ubývající životy postavy jsou jenom stínové. Pokud alespoň dvě větve zasáhly, postava je lapena a nemůže se osvobodit. V druhém kole jí už může přijít někdo na pomoc (ale vystavuje se nebezpečí, že bude též lapen). Pokud postava není osvobozena, v druhém (a případně každém následujícím) kole ji omotají další dvě větve. Sama může na keř útočit jedině v případě, že měla předtím v ruce zbraň a že její odolnost je větší než 15,v tom případě OČ keře je 0.
Jakmile jsou kolem postavy omotány alespoň čtyři větve, keř ji zvedne a začne ji dopravovat k ústnímu otvoru. To mu trvá další dvě kola; za tu dobu může být ještě zachráněna.
Ústní otvor dravého keře je na úrovni povrchu země a při jeho rozevření se okolní větve rozchylují do stran. Je to jícen plný ostrých zubů. Při pádu do jícnu postava ztrácí 3-18 životů v každém kole, a to až do okamžiku, kdy je vytažena (což se může stát teprve další kolo poté, kdy je keř zabit). Postavy mohou útočit bud na větve, nebo na tlamu. Každá větev má 3 životy. Když o ně přijde, odpadá.
Na postavu, která útočí na větev v pohybu, útočí 2-3 větve, na postavu snažící se osvobodit přítele útočí 2-7 větví, pokud chce postava útočit na tlamu, mohou na ni zaútočit všechny větve keře.