Magux


1. forma:
Životaschopnost: 3 - 10
Útočné číslo: 7 + 2 +zvl.
Obranné číslo: 7
Odolnost: 20
Velikost: A / spíš B
Zranitelnost: B, C2, D, G, H 1/4, I, J, K, N
Pohyblivost: 10 / magický tvor
Inteligence: 9
Přesvědčení: neutrální
Poklady: nic
Zkušenost: 2000

2.forma:
Životaschopnost: 7 - 16
Útočné číslo: 8 + 2 +zvl.
Obranné číslo: 8
Odolnost: 20
Velikost: B
Zranitelnost: B, C1/2, D, G, H1/4, I, J1/2, K, N
Pohyblivost: 12/ magický tvor
Inteligence: 12
Přesvědčení: neutrální
Poklady: nic
Zkušenost: 3000

Za vznikem této nestvůry stojí theurgové. Jejich záměrem bylo vytvořit inteligentní bytost, která by skloubila vlastnosti jejich osobního strážce, pomocníka a v neposlední řadě, také jakéhosi "mazlíčka". Jednomu z theurgů se to povedlo a recept na stvoření takového tvora byl na světě. Onen theurg ho pojmenoval Magux. Magux má několik zvláštních vlastností.
Ve zvířecí podobě vypadá jako 1,5 až 2 sáhy dlouhý stříbrolesklý had. Jeho nejdůležitější vlastností je metamorfóza ve věci tvaru tyče nebo lana, tedy: hole, tyče, větve, lana, provazy, byče... (jedinou podmínkou je, že Magux musí při přeměně zachovat své rozměry. Pokud tedy ve zvířecí podobě měří 1,5 sáhu, bude mít i větev, ve kterou se přeměnil 1,5 sáhu!!!)
Theurgové si ho nadále cenili pro jeho schopnost uchovávat magenergii. Do Maguxe dokáže alchymista "přelít" magenergii, podobně jako do elementální hole. Tu pak může využívat. Do Maguxe se vejde maximálně 10000 magů. Ovšem za každé přelité 3 magy, jeden mag přijde na zmar - toto platí pouze při přelití achymista - Magux, ne nazpátek, tedy Magux - alchymista. Další vlastnosti Maguxe: Magux slouží pouze tomu, kdo ho vytvořil. S alchymistou komunikuje jakousi telepatií - Magux dokáže rozluštit příkazy z alchymistova mozku, to znamená že theurg nemusí telepatii umět a stačí mu pouze myslet, aby Magux něco vykonal a on to vykoná. Toto spojení má dosah 500 sáhů.
Další schopnost Maguxe je, že jeho úspěšnost v destilování magenergie je taková, že doslova vysaje "ze všeho všechno, co jde" (dokáže vysát 80% - 100% obsahu magenergie). Destilace magenergie probíhá tak, že se Magux do dané suroviny zakousne, popř. ji spolkne nebo ji ovine svým tělem. Vydestilovanou magenergii si z něj pak neztrátovým poměrem převzal theurg.
Magux nepotřebuje žádnou potravu, akorát denně spotřebuje 2 magy z mágů, které do něj alchymista přelil. Pokud je nemá, ztrácí za každý den 3k6 + 5 životů.
V praxi to tedy vypadalo tak, že si theurg vytvořil exemplář Maguxe, toho nechal přeměnit ve zdobenou hůl, do té přelil magy. A pak ji používal jako nouzový zdroj magenergie. Nebo pokud byl napaden nechal Maguxe přeměnit do zvířecí podoby, aby theurga ochránil. Nebo Maguxe posílal do těžko dostupných míst na získávání magenergie. Theurg se tak mohl věnovat něčemu jinému a Magux mu získával magy.
Jediné omezení bylo, že theurg mohl mít "na povel" pouze jednoho Maguxe. Vytvořit jich mohl víc, ale přebytečný po svém vzniku buď zemřel nebo napadl theurga. Magux se také nedokáže samovolně množit, je to uměle vytvořená bytost.
Tak to vypadalo zezačátku. Jenomže theurgové si neuvědomili relativní nesmrtelnost Maguxe. Pokud se Magux dostal k nějakému zdroji magenergie nebo ji měl hodně, stalo se, že žil déle než theurg. Potom, když ztratil svého stvořitele, vydával se do míst, které si pamatoval, jako další možné zdroje magenergie. Takže po smrti theurga nastala situace, že se Magux vydal k jinému theurgovi, kterého znal jeho stvořitel, toho zabil a vysál co šlo. Nebo se Magux vydal do různých míst s koncentrací magenergie - různé magické studánky, mýtiny... Z toho plynulo nebezpečí, protože Maguxů by po mrtvých alchymistech bylo na světě čím dál víc, a tak většina (dobrých nebo neutrálních) theurgů od výroby Maguxů ustoupila. Dnes je málo theurgů, kteří Maguxe využívají. Magux se spíše vyskytuje na zmíněných magických místech, kde čerpá magenergii. Počet Maguxů je už na světě velmi malý.
Na dalších řádcích jsou rozebrány bojové schopnosti 2 forem Maguxe:
forma: 1. forma Maguxe je spíše výtvor málo zkušených theurgů. Má všechny popsané vlastnosti, ale v boji je slabší.
Zvláštní útok: pokud se mu podaří zranit kouzelníka, může mu vysát jeho magy: pokud kouzelník neuspěje v pasti Roz + Int - 8 ztrácí svoje magy. Ovšem Magux z nich absorbuje jen 20% (zaokrouhluj nahoru, minimálně absorbuje vždy alespoň 2 magy, pokud je kouzelník měl).
2. forma: 2. forma Maguxe je výtvor zkušených theurgů. Má všechny výše uvedené vlastnosti, kromě zvl. útoku 1. formy. V boji je silnější, dokáže sesílat modré a zelené blesky (max. 5 za kolo), magenergii na kouzlení čerpá ze své zásoby.