Macarát obří


Životaschopnost: 3 + 2
Útočné číslo: 6/0 dotyk - pouze zvl
2/+1 kusadla
Obranné číslo: 0
Mez vyřazení: 2
Velikost: C
Bojovnost: 12
Pohyblivost: 5/vodní tvor
Vytrvalost: 14/vodní tvor
Inteligence: 1
Přesvědčení: neutrální
Poklady: 50/0
Zkušenost: 60

Macarát je obří obojživelník podobný bílému mloku. Je slepý, řídí se svým čichem, proto za tmy má bonus jako neviditelný protivník (pokud obránce není kroll nebo trpaslík). Na nohou má plovací blány. Žije v jeskyních v podzemí, kde je voda. Je to masožravec, při vyhledávání kořisti se řídí čichem, dovede stopovat, je trpělivý a umí vyčkávat třeba za dveřmi, kam se postavy schovaly. Po těle má bradavky, které vylučují jedovatý sliz. Úspěšný dotyk ber jako past odolnost 6, nic/ochrnutí na 1-6 směn. Síla kusadel je sama o sobě malá, ale ochrnutá postava má OČ=0, macarát ji pomalým tempem zaživa požírá. V jednom kole macarát útočí současně kusadly i dotykem.