Nágovy bublinky


Životaschopnost: 5 za každou třídu velikosti (každá bublinka má 1 život)
Útočné číslo: zvl.
Obranné číslo: shluk 15 (před útoky se rozestupuje)
Velikost: A - E
Bojovnost: 12
Pohyblivost: 5/magický tvor
Vytrvalost: 20/magický tvor
Inteligence: ve shluku 1
Přesvědčení: neutrální
Poklady: 0
Zkušenost: 500 za každou třídu velikosti

Tuto 'věc' stvořil při svých experimentech čaroděj Nag. Je to různě (většinou A) velká hromádka pestrobarevných bublinek, která se nechává volně unášet proudem řeky. Samovolně nikdy neútočí. Pokud je vyprovokována (chudáci ryby), začne se přibližovat ke zdroji provokace. Jakmile se k němu přiblíží na 7 sáhů, detekuje, zda jeho tělo obsahuje krevní oběh a zda je objemově větší. Pokud ne, ignoruje ho a nechá se dál unášet. V opačném případě se teleportuje(dosah 7s) dovnitř tvora, kde se začne množit a vyplňovat jej. Po počtu dní odpovídajícím třídě velikosti hostitele, ztratí tvor své vědomí a chová se dále jako Brčálník slizký. Po dalším dni puká vnější část hostitele a vyklube se Brčálník slizký, tvarem a velikostí podobný oběti. Za každou třídu velikosti je ve shluku 5k10 bublinek. Na suchu se každý den snižuje velikost shluku o jednu třídu velikosti až do zániku. Proto se vždy snaží dostat k vodě.