Nezmar


Životaschopnost: 5 + každá hlava 1 život
Útočné číslo: (0 + 6, 6, 6) = 6, 6, 6 (zuby)
Obranné číslo: (+3 + 2) = 5 (krky)
(0 + 10) = 10 (krunýř)
Odolnost: 18
Velikost: B
Bojovnost: 9
Zranitelnost: B, C, H 1/2, I, L
Pohyblivost: 5/plaz
Vytrvalost: 224/plaz
Inteligence: 5
Přesvědčení: zmatené zlo
Poklady: 1500
Zkušenost: 270

Je to bytost podobná želvě o třech hlavách, asi dva sáhy dlouhá. Je neobyčejně chamtivá, má nezřídkakdy nastřádány slušné poklady, ale je mdlé inteligence - nerozlišuje drahé kamení a zlato od bezcenných tretek. Je schopna zaútočit na válečníka jen pro jeho lesklé brnění.
Boj s touto bytostí je vehni nesnadný. Na dlouhých pohyblivých krcích má špičaté hlavy s tlamami plnými ostrých zubů. Její krunýř je obyčejnými zbraněmi neprorazitelný, proto na ni lze útočit pouze zepředu. (Kouzelnou sekyrou, kladivem či palcátem lze krunýř prorazit.)
Jediné místo jeho těla zranitelné obyčejnými zbraněmi jsou krky, avšak ne nadlouho - za každou useknutou hlavu narostou dvě další. Jedině v případě, že byly nestvůře zničeny všechny hlavy v průběhu jednoha kola, je nestvůra doopravdy mrtvá. Nejúčinnějším bojovým prostředkem proti nezmarovi je mágův velký mix.
Nezmar může mít současně maximálně 27 hlav; když tohoto počtu dosáhne, hlavy už mu přestanou růst a budou pouze ubývat. Proto ho nakonec může udolat i osamocený bojovník jen bude-li dostatečně trpělivý.