Oči plíživé


Životaschopnost: 12
Útočné číslo: 5 + (1k10) (dotyk)
Obranné číslo: 5 + (1k10) (oblak)
Síla mysli: 45
Velikost: E (oblak)
Bojovnost: 12
Zranitelnost: G, J, K 2, N
Pohyblivost: 15/magický tvor
Inteligence: 0
Poklady: viz níže
Zkušenost: 600

Málokdo se mohl o existenci plíživých očí na vlastní kůži přesvědčit a pak o tom ještě vyprávět; proto se o nich obecně moc neví. Jisté je, že jsou to velké, šikmé, nenávistně planoucí oči, které září ze zcela temného oblaku. V každém oku je soustředěna jedna desetina životů nestvůry, zbytek jev oblaku; pokud jsou mrtvé obě oči, oblak se rozplyne. Oblak si plíživé oči kolem sebe samy vytvářejí, takže není možné nějak je od oblaku oddělit nebo je z něho "vyhnat"; oblak se vždy pohybuje s nimi. Není průhledný ani pro infravidění a nedá se žádným způsobem rozptýlit; bytost, která do něho vstoupí, vidí jen jedinou věc, a to právě Plíživé oči v jeho středu. Světlo pochodní je vidět na vzdálenost pouhých 30 coulů. Postava se ovšem může v oblaku pohybovat.
Plíživé oči se vyskytují většinou v téměř pusté krajině a je značné podezření, že mají na této pustotě svůj podíl. Zdržují se vždy v určitém okruhu (1k10 tisíc sáhů), z něhož se nemohou vzdálit (díky tomu vznikla domněnka, že plíživé oči stvořil kouzlem nějaký čaroděj a zaklel je na určité místo, které mají hlídat nebo prostě zničit). Oblak může volně měnit svůj tvar, ale vždy se musí alespoň na ploše 1 čtverečního sáhu dotýkat země, jinak by ho rozptýlil vítr.
Tato nestvůra je všežravá a nepohrdne ani stromy; za nějaký čas zlikviduje všechno živé ve "své" oblasti a potom jenom hladově poletuje kolem a čeká. Nebojí se slunečního světla, a tak je možné odkudsi z bezpečné vzdálenosti pozorovat velký černý mrak, jak se sune údolím. Pliživé oči není možné zranit obyčejnou ani kouzelnou zbraní. Je možné vstoupit s nimi do mentálního souboje, ale plíživé oči samy mentální souboj nikdy nevyvolají jako první. Další prostředek, jakým s nimi lze bojovat, je oheň: lahve s olejem, ohnivá hlína, ohnivá zaklínadla, dračí dech nebo obyčejné pochodně používané jako krátký meč (mají stejné UČ jako on). Nejlepší by bylo celou oblast obývanou plíživýma očima zapálit, ale většinou už tam není nic, co by mohlo hořet. Plíživé oči před ohněm uhýbají; dokonce i když jsou postavy uvnitř oblaku a zapálí oheň, oblak pouze v prvním kole (při zažehnutí) ztratí 1-6 životů a pak se stáhne tak, aby mezi ním a hořícím předmětem byla 30 ti coulová mezera (proto je potřeba pochodní bojovat jako mečem a snažit se rychlými pohyby oblak zasáhnout v místě, kde nestačí ucuknout). Obranné číslo urči podle potřeb dobrodružství nebo náhodně hodem 1k10 - to proto, že existují různě mocné Plíživé oči (podle síly zaklínadla, kterým byly stvořeny).
Nestvůra sama útočí leptáním; o ÚČ platí totéž, co o OČ. Postavu rozleptá a změní v oblak ve chvíli, kdy je postava mrtvá, počet životů nestvůry stoupne o počet životů oběti.
Pokud má postava oheň a sama je rozhodnuta zůstat pouze na okraji oblaku, nestvůra se ji nepokusí obklopit; je hloupá a bojí se ohně. Pokud však postava oheň nemá, dá se čekat, že se oblak reflexivně přesune tak, aby postava stála v jeho nitru. Pokud postava sama chce do oblaku vstoupit, může (i s pochodní); proniknutí od okraje oblaku k pliživým očím však trvá vždy 3 + 1k6 kol. OC každé postavy ze všech stran obklopené oblakem je 0.