Přelud


Životaschopnost: 5
Útočné číslo: 7
Obranné číslo: 5
Mez vyřazení:0
Velikost: A-C
Bojovnost: 12
Pohyblivost: 21/magický tvor
Vytrvalost: 15/magický tvor
Inteligence: 12
Přesvědčení: 5
Poklad: 100
Zkušenost: 300
Síla mysli: 16

Přelud je nebezpečné nehmotné strašidlo, které se zrodilo z bytosti veskrze zlé, tak zlé, že její touha po krvi a zabíjení překonala i smrt. Bere na sebe buď svoji původní podobu nebo se vyskytuje jen jako neurčitý proměnlivý tvar. Není zjistitelný ultrasluchem krolla ani čichem hobita, je viditelný infraviděním trpaslíka. Nemá tělesnou podstatu a svou oběť se snaží pohltit. Přelud je možné odehnat i normálními zbraněmi, ale definitivně zničit ho lze, jedině když smrtící zásah byl proveden kouzelnou nebo stříbrnou zbraní. Útočnost kouzelné a stříbrné zbraně se při použití proti přeludu navíc zvyšuje o +3. V postavě, zasažené přeludem, se během 1 směny zrodí touha po zabíjení a stává se neobyčejně krutou. Její přesvědčení se mění ze zákonného dobra na zákonné zlo, zmateně dobré a neutrální se stávají zmateně zlými. V duchu spřádá plány, jak někoho sprovodit ze světa, pokud možno nějakým zvlášť ohavným způsobem. Pokud šest směn neměla na svém kontě žádnou mrtvolu, vrhá se zákeřně zezadu na nějakého člena družiny bez ohledu na svou bezpečnost. Touha po vraždění jí nedopřeje ani klidného spánku, po 4 hodinách se probouzí a snaží se ukojit svou vášeň. Plných 8 hodin je schopna spát pouze tehdy, jestliže během poslední směny před usnutím někoho zabila. Toto pominutí mysli trvá 24 hodin, pak může postava svých činů litovat. Pominutí lze zrušit zaklínadlem Zlom kouzlo.