Sentinel


Životaschopnost: 5
Útočné číslo: pouze zvl 3 zelené blesky za kolo
Obranné číslo: 5
Mez vyřazení: 0
Velikost: D
Bojovnost: 12
Pohyblivost: 0
Inteligence: 4
Přesvědčení: neutrál
Poklady: 0
Zkušenost: 450
Síla mysli: 12

Na sentinel je možno narazit v otevřené krajině, zejména na kopcích, vyhlídkových bodech a jiných strategických místech v oblastech, kde sídlili příslušníci dávných bájných národů (Lemuřané, Atlanťané, Valuzijci a pod.). Je to kamenný strážce, pozůstatek prapůvodní civilizace, obrovská socha tři až pět sáhů vysoká, vytesaná nejčastěji z bílého kamene. Vzdáleně připomíná člověka, ovšem je to jen jeho karikatura. Obvykle stojí na vysokém kamenném podstavci, pomalu se otáčí, svýma třema zelenýma očima se rozhlíží po okolí a na každého vetřelce vrhá zelené blesky. Zvláštní je, že ani neviditelnost před ním nechrání. Sentinel nelze zničit klasickými zbraněmi, a to ani kouzelnými. Na jeho kamennou hmotu působí jedině oheň, blesky, mráz, žíravina, výbuch a podobně.