Sfinga


Životaschopnost: 6
Útočné číslo: (0)+ (6/+1),(6/+1)=7,7 drápy, zvl
Obranné číslo: 5
Mez vyřazení: 2
Velikost: C
Bojovnost: 10
Pohyblivost: 10/magický tvor
Vytrvalost: 16/magický tvor
Inteligence: 21
Přesvědčení: neutrální
Poklady: 1000/30
Zkušenost: 1100
Manévr. schopnost: 10 (pouze pro okřídlené)

Sfingy pocházejí z prastarého rodu. Mají tělo lvice a krásnou dívčí tvář (charisma 13-18) se zelenýma očima, některé mohou být i okřídlené. Jsou to značně inteligentní nestvůry a na své inteligenci si velice zakládají, na družinu většinou hledí trochu spatra a o jejích členech se vyjadřují posměšně a s despektem, jedině vysoce inteligentní kouzelník může u nich dojít ocenění. Sfingy hlídají vchod do pokladnice, tajných částí jeskyně, královské hrobky a podobně. Snaží se postavy od další cesty odradit, jinak že jim dá jednu nebo tři hádanky (přesný počet závisí na PJ, ten rozhodne i o tom, zda hádanky budou kladeny postavám jednotlivě nebo družině jako celku), pokud je uhodnou, pustí je dál, v opačném případě že je sežere. Sfinga není zákeřný tvor, na postavy se vrhne pouze tehdy, když neuhodnou její hádanky (pak je i neúnavně pronásleduje), nebo když na ni někdo zaútočí (podaří-li se jí v tomto případě obrátit postavy na útěk, nechá je běžet). Sfinga je zranitelná pouze kouzelnými a stříbrnými zbraněmi a kouzly, ovšem nepůsobí na ni kouzla ovlivňující vědomí, např hypnóza, sugesce, zmámení, telepatie (umí se uzavřít), Montyho čardáš ap.
Zvláštní útok: Sfingy mohou sesílat zelené blesky v hodnotě maximálně 15 magů denně. V jednom kole Sfinga útočí buď drápy nebo blesky.