Sincha obří mlž


Životaschopnost: 4
Útočné číslo: 12-úponky
Obranné číslo: 3
Mez vyřazení: 0
Velikost: C
Bojovnost: 12
Pohyblivost: 1/hmyz
Vytrvalost: 20/hmyz
Inteligence: 0
Přesvědčení: neutrální
Poklady: 0
Zkušenost: 75

Sincha je obří masožravý mlž. Většinou žije v mělkých stojatých vodách (bažiny, močály) nebo pomalu proudících vodních tocích. Nad hladinou vyčnívá jen jeho lapací plocha, která vypadá jako malý kamenný ostrůvek vlhce zrnitého vzhledu s trochu slizkým povrchem. Při 1-5 na k6 si postavy nevšimnou ničeho zvláštního. Pokud se se sinchou už setkaly a pátrají po něm, mají bonus +2 na hledání. Jestliže na sinchovu lapací plochu někdo šlápne, plocha se prohne, ostrůvek se propadne a po postavě začnou šplhat beztvaré sliznaté úponky, připomínající přelévající se rosol, které začnou postavu rozleptávat a stahovat do mlžova trávicího otvoru. Odtrhnout úponky nelze, ihned se lepí na prsty a šplhají stále výš. Pokud se postava během 8 kol nezachrání, je plně ponořena do mlžích útrob a rozleptána. Na sinchu vůbec nepůsobí střelné ani tupé zbraně (kyj, obušek). Když se sincha seká a krájí, jsou vzniklé kousky ještě pohyblivější a žravější. Útočí-li tedy na sinchu postava sečnou ostrou zbraní (i vrhací), jako je sekera, dýka, meč, hvězdice ap., neztrácí sincha životy, ale zvyšuje se jeho útočné číslo o polovinu rozdílu mezi hodem postavy na útok a mezi hodem na obranu sinchy (zaokrouhluj dolů, ale nejméně 1). Sinchu lze zlikvidovat jedině bleskem, ohněm, mrazem a některými mágovými kouzly (např Mágův velký mix), nikoli kyselinou ani jinou žíravinou.