Jezdecké nestvůry


Jezdecké nestvůry jsou takové nestvůry, které si člověk ochočil či domestikoval pro svou potřebu.

Klasický kůň Jezdecký kůň Válečný kůň Pony
Životaschopnost:3 5 7 + 3 3 + 2
Útočné číslo: (0 + 4) = 4 (kopyta) (0 + 4) = 4 (kopyta) (+2 + 4) = 6 (kopyta) (0 + 3) = 3 (kopyta)
Obranné číslo: (+2 + 1) = 3 (+2 + 1) = 3 (+3 + 1) = 4 (+2 + 1) = 3
Odolnost: 10 13 17 17
Velikost: C C C B
Bojovnost: 3 3 bez jezdce 5 bez jezdce 3
Zranitelnost: zvíře zvíře zvíře zvíře
Pohyblivost: 19 22 19 15
Inteligence: 1 1 1 1
Poklady: nic nic nic nic
Zkušenost: 30 50 120 20

Mezek Osel Hroch Velbloud
Životaschopnost: 2 + 2 1 + 2 9 + 4 5
Útočné číslo: (0 + 2) = 2 (kopyta) (0 + 2) = 2 (kopyta) (4 + 3) = 7 (skus) (0 + 3) = 3 (kopyta)
Obranné číslo: (+1 + 1) = 2 (+1 + 1) = 2 (-3 + 12) = 9 (hrošíkůže) (+3 + 2) = 5
Odolnost: 8 8 19 21
Velikost: B B C až D C
Bojovnost: 3 3 6 3
Zranitelnost: zvíře zvíře zvíře zvíře
Pohyblivost: 14 12 6 11
Inteligence: 1 1 1 1
Poklady: nic nic nic nic
Zkušenost: 10 5 260 5

Klasický kůň
Je to kůň, který se běžně vyskytuje na vesnicích a je využíván hlavně v zemědělství. Je vytrvalý a unese velký náklad, pohybuje se však téměř výhradně krokem.

Jezdecký kůň
Kůň používaný pro cestování, někdy i pro zápřah do kočáru. Unese pohodlně jezdce i jeho výstroj, nikoli však příliš těžký náklad. Pohybuje se hlavně klusem a cvalem. Tento kůň je nejčastěji využíván dobrodruhy na výpravách. Je schopen nosit zbroj, která je podobná normální kožené zbroji. Tato zbroj zvyšuje jeho OČ na 8 a váží 200 mn.

Válečný kůň
Mohutný a velice odolný kůň, který prošel tím nejtěžším výcvikem a na kterém táhnou do bitev nejmocnější. Je velice drahý a již jeho vlastnictví svědčí o výjimečném postavení jeho pána. Už třeba jen nocovat s ním jinde než v prvotřídním hostinci znamená riskovat jeho krádež či přepadení lapky, kteří v majitelí vytuší boháče...
Válečný kůň může v bitvě nést plátové koňské brnění (tzv. prsosiny), které zvyšuje jeho obranné číslo na 14. Prsosiny váží 1 000 mn. Kůň je vycvičen tak, že umí v bitvě na někoho zaútočit předními kopyty.

Pony
Je to kůň velmi malého vzrůstu proslulý značnou vytrvalostí, který velmi mnoho unese, byť nevyniká přílišnou rychlostí. Má vysokou odolnost a vý-borně snáši i těžké podmínky (hory, mráz, bouře...). Pro svůj vzrůst není schopen přepravovat postavy velikosti C.

Mezek
Kříženec mezi koněm a oslem. Je o něco méně odolný než pony a také více tvrdohlavý. Unese podobně jako on. Postavy velikosti C vedle něj opět bu-dou muset jít po svých.

Osel
Pomalé a nepříliš výkonné zvíře, které má jedinou výhodu a totiž, že je laciné. Má problémy již s přepravou postav velikosti B a ačkoli ty lehčí by snad unesl, většinou se mu nechce. Je ne-obyčejně tvrdohlavý.

Hroch
Velice pomalé zvíře, které však unese i hodně těžký náklad. Využíván spíše humanoidními bytostmi velikosti D (obry...) při hromadných migracích nebo v boji. Hroch je nepředvídatelné, náladové stvoření a zaútočí i sám od sebe.

Uelbloud
Velice odolné pouštní zvíře srovnatelné s klasickým koněm. Je nenáročný na potravu. Kdekoliv mimo pouštní oblasti vzbuzuje velkou pozornost. Básnicky se mu říká "Koráb pouště" pro jeho houpavý pohyb při chůzi.